Ring 732030334

Kv. Glädjen 15 - Fasadändring av gårdsflygel i kulturhistorisk gårdsmiljö.

Byggnaden som, enligt skissförslaget, varsamt ändras, är från 1890 och ingår i en gårdsflygel i en gammal kvartersgård i Lunds centrum (korsning Kyrkogata /S:t Petri Kyrkogatan, vilken är betecknad av både Länsstyrelsen och Lunds kommun som kulturhistorisk. Förslaget har genomgås av Länsstyrelsens bevarandeenhet, och är godkänd. Nästa etappen är att ansöka om bygglov.