Ring 732030334

Idéförslag till Lunds Södra-bostäder och Entréplats till Lund

Aktuell del av förslaget är delen som avser Förslag till ändring av av korsning
Södra Vägen - Malmövägen
Byggnader som hade föreslagit var i 6, 12 och 16 våningar.
Komplett förslag för byggnaden i 16 våningar kan bli aktuell i ett annat projekt.